Al wekenlang is het onrustig in Barneveld door de komst van een UMTS mast in de toren van de Gereformeerde Bethel kerk vlak bij mij om de hoek. Bijgaande advertentie in de Barneveldse Krant van zaterdag 27 mei zegt voldoende. Als je op het artikel klikt krijg je een beter leesbare pdf-file. De kerk heeft een contract gesloten met T-Mobile en zich lange tijd onwrikbaar opgesteld maar zoekt inmiddels, geschrokken van alle reacties, naar een mogelijkheid tot contractontbinding. Vanavond is er een voorlichtingsavond in de kerk. De Barnevelders een beetje kennende verwacht ik een grote opkomst. Ik ben vooral benieuwd naar het religieuze/christelijke element van de discussie. In hoeverre voelt deze kerk zich "zijns broeders hoeder"

               

Inmiddels is de voorlichtingsavond achter de rug. met een verloop dat eigenlijk te verwachten viel. Na een korte inleiding door een namens de kerkenraad naar voren geschoven voorzitter liet de heer Huizing van het antennebureau aan de hand van een powerpointpresentatie aan de ruim 300 aanwezigen zien dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken. Een objektief vertrouwenwekkend verhaal over ioniserende en niet-ioniserende stralingen, bij welke omvang deze stralingen schadelijk zouden kunnen zijn en in welke geringe mate ze zijn toegestaan. Voorzover het om objectieve zaken ging was het een ABC-tje. Na een pauze van een half uur brak het vragenuurtje aan. De voorzitter trapte af met het verzoek om allemaal de mobiele telefoon uit te schakelen hetgeen een bulderend gelach veroorzaakte want ineens beseften velen hun ultieme hypocrietheid (hoop ik maar). Alle vragen en opmerkingen over techniek werden opnieuw feilloos door dhr Huizinga beantwoord. Interessanter waren de vragen over ethiek en sociaal gedrag waarvoor de kerkenraad  naar voren werd geroepen door goedgebekte omwonenden want het zgn. aktiecomitee schitterde door afwezigheid op huisarts Mooy na die na enig aandringen voor de microfoon kwam maar niets relevants aan de discussie toevoegde. Dat de kerkenraad met de onstane situatie nauwelijks raad weet werd wel duidelijk. Men gaat alsnog bij T-Mobile proberen onder het contract uit te komen maar wat de consequenties van deze poging kunnen zijn bleek volstrekt onvoorspelbaar. Over de conclusie van de kerkenraad dat zij zelf capabel genoeg is om deze zaak tot een goed einde te brengen waren de meningen op grond van het tot op heden door deze kerkenraad vertoonde optreden verdeeld. Wordt vervolgd.

Onlangs bladerde ik op bezoek bij mijn ouders door het EO Magazine "Visie" met op de cover ds. Andre Troost. In een drie pagina’s lang artikel werd ingegaan op zijn vijftigste boek "Dat Koninkrijk van U – Hoe kan Jezus de Messias zijn?". Ds. Troost komt in dit artikel tot de conclusie dat Jezus zich tijdens zijn rondgang op aarde vergist heeft met Zijn uitspraak in Mattheus 16 vers 28 "Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid." En dat is niet gebeurd. Op andere plaatsen in de bijbel zegt Jezus dat Hij de dag van de komst van het Koninkrijk niet weet. (Mattheus 24 vers 36). En dat brengt ds. Troost tot de conclusie dat Jezus gelijk heeft: Hij weet het niet en dat blijkt uit Zijn vergissing. Omdat ik ds. Troost als een rechtschapen man ken uit de periode dat hij mijn pastor in Ermelo was en ik hem heel hoog acht schonk er niet veel aandacht aan tot ik vandaag in gesprek kwam met iemand die opmerkte het te betreuren dat een dergelijk artikel in de Visie werd opgenomen. Dus toch maar even de Visie opgehaald bij mijn vriendin Wilma en het artikel nog eens goed gelezen en dan vraag ik mij af of mijn gesprekspartner van vandaag met zijn opmerking niet te kort door de bocht ging. Want Troost legt zijn conclusie duidelijk uit aan de hand van Petrus 3 vers 9: De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Troost: "Misschien zei God de Vader bij Jezus’ terugkeer in de hemelse heerlijkheid wel: "Mijn Zoon, Ik kan me voorstellen dat je dit op aarde allemaal zei. Eigenlijk was het ook mijn bedoeling, maar Ik kan het in mijn grote lankmoedigheid toch niet over Mijn vaderhart krijgen – dat oordeel en alles wat daar aan vastzit …Ik stel het uit". Troost vervolgt: Ik ben er niet bij geweest. Maar God zou dit in overleg met Zijn Zoon, zo besloten kunnen hebben. In de Bijbel zie je vaker dat Hij iets van plan is en het toch niet doet. Zo groot is God". En daarin herken en herinner ik mij ds. Troost weer ten volle uit de Ermelose periode. Toen hij daar eens zei het als een mogelijkheid te beschouwen dat uiteindelijk iedereen behouden zal worden omdat Gods goedheid zo oneindig veel groter is dan wij ons kunnen voorstellen viel ook iedereen over hem heen. Tot slot zegt ds. Troost: Ik hoop alleen niet dat nu allerlei mensen me boze of adviserende brieven gaan schrijven zonder mijn boek gelezen te hebben. Ik zou zeggen: neem, lees en wees blij dat dankzij Gods lankmoedigheid deze dominee het geloof niet is kwijtgeraakt. En dat advies ga ik opvolgen en ik adviseer anderen hetzelfde te doen alvorens zij hun mening geven.

Sinds Hemelvaartsdag logeert bij mij Herman de Parkiet voor een weekendje. De eigenaren van Herman hebben mij voorgedaan hoe Herman "alle eendjes zwemmen in het water" en de "Vogeltjesdans" fluit en dat deed hij ook hier bij mij thuis behalve wanneer ik mijn camera pakte. Ik dacht dat hij aan een fobie voor zingen in het openbaar zou lijden, tot vanmorgen. Op dit filmpje zie je hoe Herman er op de dag des Heeren op los zingt.

Dit jaar is het op 25 mei Hemelvaartsdag. Net als in 1978. Hoe onthoud je zoiets? Omdat ik in 1978 verkering had met mijn buurmeisje Annemarie die toen 18 werd op deze dag, dus vandaag wordt ze 46. Voor haar verjaardag gaf ik haar de dubbel LP van Grease.

Op onderstaande foto praat ze de plaatjes aan elkaar in mijn eerste Radio Albatrosstudio

Toevallig vroeg iemand aan mij vanavond naar een ander liedje dat over een eerste liefde gaat.

Ik ben mijn hele leven al een liefhebber van oneliners. Die zeggen meer dan lange verhalen of oeverloze inleidingen om tot je punt te komen. Van het weekend hoorde ik er weer een aantal waarvan hier de drie meest aansprekende:

"De les die ons de zondvloed biedt: waterdrinkers deugen niet" (Piet van de Beek onder het genot van een biertje).

"Vliegeren gaat pas goed bij flink veel tegenwind" (Peter Paauwe in de avonddienst van de Doorbrekers).

"Wanneer mensen het geloof in God opgeven, gaan ze niet niets geloven – ze geloven alles" (Dick Offringa op zijn weblog).

De weblog eigenaren vonden het nodig afgelopen avond een nieuwe versie te installeren. Daardoor is het niet overzichtelijker geworden helaas. Iedereen klaagt erover maar nadat alle stof is neergedaald zoek ik wel uit hoe ik eventuele verbeteringen aan  kan brengen.

Afgelopen dag was ik te gast op de bruiloft van Joyce en Elbert. Joyce is de dochter van mijn jarenlange vrienden Bert en Els Roetman. Inmiddels de derde bruiloft in korte tijd van kinderen van vrienden, na Wytse Walinga en Eric Roetman de broer van de bruid van vandaag. De kerkdienst in de Westerkerk in Ermelo waar ik zelf ook jarenjang heenging werd geleid door de oom van de bruid ds. G.H. Fredrikse. Hij hield zijn verkondiging op verzoek van het bruidspaar over Efeziers 5: 21 – 33 "Aanvaardt elkanders gezag uit eerbied voor Christus." De eerste keer in 28 jaar als voorganger dat hij was gevraagd over dit bijbelgedeelte te preken in een huwelijksdienst. Een mooie liturgie waarin afwisseld het orgel of de band speelde. Hier een kort filmpje

Ds. G.H. Fredrikze

Vanavond gingen we naar het feest in Restaurant de Haas in Elburg. Een gezellige feestavond opgeluisterd met stukjes en muziek. Tot verbazing van Wilma bleek de dominee net zo goed te kunnen dansen als preken.

Het bruidspaar aan de bruidstaart

Aan de AH-leestafel las ik in de Telegraaf een vermakelijke ingezonden brief:

Dat Ayaan Hirsi Ali heeft gelogen over haar situatie om zo een verblijfsvergunning te krijgen is helemaal niet erg. Integendeel: het doet haar naadloos passen bij collega’s als minister Zalm (“het leven is niet duurder geworden door de Euro”) en minister Hoogervorst (“niemand gaar er op achteruit met de nieuwe zorgverzekering”). Een tip voor dit drietal om een nieuwe politieke partij op te richten onder de naam “Creatief met de waarheid” lijkt me hier dan ook zeker op zijn plaats.

Met een knipoog naar mijn weblog van gisteren zou ik willen zeggen: het is maar goed dat Boer Koekoek het allemaal niet meer mee maakt. Waarschijnlijk draait hij zich om in zijn graf.

Vandaag is het exact 35 jaar geleden dat op 15 mei 1971 een brandbom werd gegooid op de Mebo II, het zendschip van zeezender Radio Noordzee Internationaal. Na een aantal dagen bleek dat de directie van concurrent Radio Veronica hier achter zat. Veronica directeur Bull Verweij en zijn medewerker in het kwaad Norbert Jurgens verdwenen vervolgens een jaar achter de tralies.

Op de RNI site van Dick Offringa hoor je HIER de noodoproepen vanaf de Mebo II met de vraag om assistentie.

Vervolgens hoor je HIER het mobilofoon- en marifoonverkeer dat daarna opgang kwam. Hoe de blusboot Volans onder regie van Scheveningen Radio van wal steekt om te helpen blussen en reddingboten en hulpvaartuigen uitrukken. Er wordt gevraagd om uit te kijken naar een speedboot die een brandbom aan boord heeft gegooid.

Sommigen zijn van mening dat deze actie het einde van de zeezenders heeft ingeluid, maar volgens mij was dit einde gewoon het gevolg van de linkse politiek van het toenmalige kabinet Den Uijl. Zoals toenmalig Tweede Kamerlid Boer Koekoek, een uitgesproken voorstander van de zeezenders, altijd al zei: “Het zijn socialisten….dus niet te vertrouwen”.

De moederdagontbijtenEen groep jongeren uit onze Gemeente gaat tijdens de zomervakantie naar Brazilië en ontplooit nu diverse initiatieven om geld te verzamelen om de reis te financieren. Een van de aktiviteiten was het verzorgen van moederdagontbijten. Dit gebeurde, om logistieke – dus geen principiële – redenen op zaterdagmorgen. Ik had me als chauffeur aangemeld om de dozen met een tweetal jongeren bij diverse moeders in Voorthuizen en Putten te bezorgen hetgeen met behulp van TomTom zo gepiept was. Piet serveertVanmiddag stond ik voor het eerst sinds circa 20 jaar weer op de tennisbaan. Piet van de Beek had mij uitgenodigd om een balletje te komen slaan en gelukkig vond ik mijn racket nog op zolder. Zo’n 20 jaar geleden heb ik een paar jaar getennist in Putten. Op een prachtige baan op een geheime plaats (anders is iedereen hier binnenkort) in het midden van Nederland tennisten we anderhalf uur. De conditie was matig maar verder ging het als van ouds. Het enthousiasme was zo groot dat we zondagmiddag opnieuw op de baan zullen staan.