Onlangs bladerde ik op bezoek bij mijn ouders door het EO Magazine "Visie" met op de cover ds. Andre Troost. In een drie pagina’s lang artikel werd ingegaan op zijn vijftigste boek "Dat Koninkrijk van U – Hoe kan Jezus de Messias zijn?". Ds. Troost komt in dit artikel tot de conclusie dat Jezus zich tijdens zijn rondgang op aarde vergist heeft met Zijn uitspraak in Mattheus 16 vers 28 "Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen onder degenen, die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninklijke waardigheid." En dat is niet gebeurd. Op andere plaatsen in de bijbel zegt Jezus dat Hij de dag van de komst van het Koninkrijk niet weet. (Mattheus 24 vers 36). En dat brengt ds. Troost tot de conclusie dat Jezus gelijk heeft: Hij weet het niet en dat blijkt uit Zijn vergissing. Omdat ik ds. Troost als een rechtschapen man ken uit de periode dat hij mijn pastor in Ermelo was en ik hem heel hoog acht schonk er niet veel aandacht aan tot ik vandaag in gesprek kwam met iemand die opmerkte het te betreuren dat een dergelijk artikel in de Visie werd opgenomen. Dus toch maar even de Visie opgehaald bij mijn vriendin Wilma en het artikel nog eens goed gelezen en dan vraag ik mij af of mijn gesprekspartner van vandaag met zijn opmerking niet te kort door de bocht ging. Want Troost legt zijn conclusie duidelijk uit aan de hand van Petrus 3 vers 9: De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Troost: "Misschien zei God de Vader bij Jezus’ terugkeer in de hemelse heerlijkheid wel: "Mijn Zoon, Ik kan me voorstellen dat je dit op aarde allemaal zei. Eigenlijk was het ook mijn bedoeling, maar Ik kan het in mijn grote lankmoedigheid toch niet over Mijn vaderhart krijgen – dat oordeel en alles wat daar aan vastzit …Ik stel het uit". Troost vervolgt: Ik ben er niet bij geweest. Maar God zou dit in overleg met Zijn Zoon, zo besloten kunnen hebben. In de Bijbel zie je vaker dat Hij iets van plan is en het toch niet doet. Zo groot is God". En daarin herken en herinner ik mij ds. Troost weer ten volle uit de Ermelose periode. Toen hij daar eens zei het als een mogelijkheid te beschouwen dat uiteindelijk iedereen behouden zal worden omdat Gods goedheid zo oneindig veel groter is dan wij ons kunnen voorstellen viel ook iedereen over hem heen. Tot slot zegt ds. Troost: Ik hoop alleen niet dat nu allerlei mensen me boze of adviserende brieven gaan schrijven zonder mijn boek gelezen te hebben. Ik zou zeggen: neem, lees en wees blij dat dankzij Gods lankmoedigheid deze dominee het geloof niet is kwijtgeraakt. En dat advies ga ik opvolgen en ik adviseer anderen hetzelfde te doen alvorens zij hun mening geven.

5 Thoughts on “Heeft Jezus zich vergist?

 1. Vorig jaar was je drie jaar niet meer getrouwd.
  Dus je bent nu slechts éénmaal vier jaar niet meer getrouwdr.
  Napoleon heeft hier het burgerlijk huwelijk ingevoerd.
  De Bijbel spreekt nergens over een gemeentehuis.

 2. Robbert on 14 april 2006 at 14:41 said:

  Was je maar om op 12-4-1992 gestopt. Ik ken een getuige van destijds die daar accoord mee was gegaan.

 3. jezus en zich vergissen… in mijn optiek een retorische vraag gelukkig…

 4. “Toen hij daar eens zei het als een mogelijkheid te beschouwen dat uiteindelijk iedereen behouden zal worden omdat Gods goedheid zo oneindig veel groter is dan wij ons kunnen voorstellen viel ook iedereen over hem heen”.
  Dus ook P.F.

 5. Men mag geen kans berekening maken van Gods oordeel,wie deel mag nemen aan zijn grootheid is niet aan ons mensen.
  Jezus deed de uitspraak ook als mens, want als mens was hij geboren. vr.gr.anne

Post Navigation