Gisteren kreeg ik van de Rechtbank Arnhem de oproep om op maandag 4 december 2006 om 9 uur in persoon, bijgestaan door een advocaat, te verschijnen. In 2002 heb ik van mijn toenmalige advocaat van Van Veen Advocaten een compleet verkeerd advies gekregen wat mij een enorme financieele schade heeft berokkend. Nadat ik Van Veen hierop in 2004 (toen ik hier achterkwam) aansprak bleek ineens dat ze een heel andere houding gingen aannemen dan tot op dat moment toen ik nog Euro 240 per uur voor hun (achteraf waardeloze) adviezen betaalde. Vervolgens heeft van Veen alles uit de kast gehaald om mijn schade op anderen te verhalen terwijl ik hun meerdere keren uitlegde dat "je toch geen rechten gestudeerd hoefde te hebben om de totale kansloosheid van hun exercities in te zien". Na twee jaar gekronkel en non-communicatie van Van Veen Advocaten, die alleen maar uit opportunisme handelen en hopen dat ik af zal afhaken (quod non), heb ik een advocaat die wel terzake kundig is de opdracht gegeven een dagvaarding tegen Van Veen uit te brengen hetgeen op 2 augustus jl. geschiedde. Na hun conclusie van antwoord heeft de rechtbank dus nu een mondelinge zitting bevolen voor een toelichting door partijen. Ik was al bang dat de hele procedure schriftelijk zou worden afgedaan, maar ben nu reuze blij met deze oproep om mondeling mijn belangen te verdedigen en eens duidelijk uit de doeken te doen op welke stijlloze wijze ik tot nu toe ben behandeld. Wordt vervolgd dus, ik ga eerst ff lekker een weekje naar Oostenrijk.

One Thought on “Oproep Rechtbank

  1. 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of [13:17] Openb 14:11.den naam van het beest, of het getal zijns naams. vr.gr.anne

Post Navigation