Minister Atzo Nicoläi van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (inderdaad die man die met groot opportunisme ons vorig voor de Europese Grondwet wilde laten stemmen) heeft vandaag, maandag, in zijn woonplaats Amstelveen het eerste elektronische paspoort in ontvangst genomen.

Het biometrische paspoort vervangt het oude paspoort en moet fraude met het identiteitsbewijs tegengaan. Alle nieuwe elektronische paspoorten en identiteitsbewijzen zijn voortaan voorzien van een chip. Op die chip staan een foto in kleur en verscheidene persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, nationaliteit en sofinummer. De persoonlijke kenmerken op deze chip kunnen worden vergeleken met de gedrukte gegevens op het paspoort. Hierdoor wordt het moeilijker het document te vervalsen en zich te identificeren met een reisdocument van iemand anders.

Stapje voor stapje gaat Openbaring 13 vers 16 in vervulling:

En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

One Thought on “Openbaring 13 vers 16

  1. 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of [13:17] Openb 14:11.den naam van het beest, of het getal zijns naams. vr.gr.anne

Post Navigation