Vanavond bezocht ik de gemeenteavond van de Hervormde Gemeente (PKN) met als onderwerp “Kind en magie”. De avond was in de tijd naar voren getrokken omdat het thema van de kinderboekenweek begin oktober dit jaar “de toveracademie” is. Toen we in het aanvangslied zongen “Wanneer de macht der bozen sloeg aan ’t woên, en aanrukt’ , om zich met mijn vlees te voên, stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat etc” kreeg ik weer dat oude gevoel van “90% hier heeft geen idee waar het over gaat en zingt maar wat” maar gelukkig zongen we aan het eind van de avond als slotlied “Glorie aan God” wat alles weer goedmaakte (voor mij). Het was een leerzame en fijne avond. De spreker, de heer Anne Nijburg van Bijbel en Onderwijs had een helder verhaal en ook een alternatief wat ik een sterk punt vond. Want “ik ben er teugen omdat ik er teugen ben” is altijd makkelijk. Dit alternatief, het thema “Wonderlijk” van het CLK is, begreep ik uit de zaal, ook het thema op de school van mijn kinderen. Gelukkig maar! Weest nuchter en waakzaam was de ondertoon van de spreker die ook praktische vragen beantwoordde over het lezen van Harry Potter boeken (“Mijn zoon mag best Harry Potter boeken lezen maar ik lees mee en we praten er over”). Ook plaatste hij nog een kritische kanttekening bij orthodox christelijke scholen als de Driestar waar ik helemaal achter stond maar die mogelijk niet iedereen hem in dank afnam. Door Twee Vandaag werden opnames gemaakt die vrijdag of maandag na het 18h journaal worden uitgezonden hetgeen dominee Russcher, die de avond leidde, tot de slotzin bracht “voor degenen onder u die televisie hebben dus”. Nogmaals, zonder meer een fijne en leerzame avond.

Comments are closed.

Post Navigation