One Thought on “DoorBrekerskrant

  1. Dick Offringa on 2 juli 2007 at 23:35 said:

    “Doch gij hebt Christus alzoo niet geleerd” Efeze 4 vers 20 Statenvertaling

Post Navigation